top of page
Medial konsultation

Jag länkar upp mig mot andevärlden som kommunicerar genom mina sinnen dvs syn, hörsel, känsel etc. Sedan förmedlar jag informationen vidare, återger och tolka de intryck andekontakten förmedlar till mottagaren.
 

Det är som att försöka lösa en rebus där och jag använder min intuition för att tolka informationen.
 

Jag spår inte och siar inte om framtiden då framtiden är föränderlig. Däremot kan jag se vilka förutsättningar som finns just här och nu.

30 min 500:- 

kan kombineras med Andlig Healing

bottom of page